Tysk statsborgerskab til krigsbarn Ole Jørgensen

Overrækning af dokumentet til tysk statsborgerskab til Ole Jørgensen forstør billede (© Peter Vesløv)

Den 8. november overrakte den tyske honorarkonsul Peter Vesløv de afgørende dokumenter til Ole Jørgensen, der endelig giver ham tysk statsborgerskab. Selvom han er blandt omkring 100.000 personer, som denne ære tilkom i år, ligger der dog et helt særligt i hans historie som del af den tysk-danske fortid. Ole Jørgensen er nemlig et af mange tusind mennesker, der blev født som børn af forhold mellem danske kvinder og tyske soldater fra besættelsen i årene 1940-45. Hans biologiske far var stationeret på Bornholm som matros i det tyske søværn, og han efterlod mere end blot sine fodspor på solskinsøen.

Ofte blev skæbnen af de såkaldte krigsbørn glemt i Europa, fordi de stod i skyggen af krigens lidelser og forbrydelser. Også i Danmark har emnet været tabubelagt i mange årtier, både af samfundsmæssige og af personlige årsager.

Således har det også taget Ole Jørgensen helt til 1987, før han fandt ud af hele sandheden om sit ophav. Alligevel nåede han at ikke bare at lære sin rigtige far at kende, men også at få opbygget et nært forhold til sin fars familie og en nyfundet interesse for sit genopdagede fædreland.

For mange af krigsbørnene og deres pårørende handler det hovedsageligt om at opleve anerkendelse af deres personlige historie. Det gør det til en selvfølge for Forbundsrepublikken Tyskland at varetage sit historiske ansvar og efterkomme Ole Jørgensens ønske om sin indfødsret.

Der er flere informationer om emnet på internetsiderne hos Danske Krigsbørns Forening. http://www.krigsboern.dk