Tiltrædelsesbesøg af Daniel Günther, ministerpræsident af Slesvig-Holsten, i København

Daniel Günther ved siden af Lars Løkke Rasmussen forstør billede Daniel Günther ved siden af Lars Løkke Rasmussen (© dpa)

I forbindelse med sin første rejse til udlandet besøgte Daniel Günther, ministerpræsident af delstaten Slesvig-Holsten, den danske hovedstad fra 26.til 28. september. Sammen med en delegation bestående af regeringsmedlemmer, medarbejdere samt repræsentanter for de tyske og danske mindretal rejste den nyligt valgte regeringschef til København, for at understrege, hvor afgørende Danmarks betydning er for den nordligste delstat i Tyskland, og for at udveksle tanker om fælles projekter. Blandt de andre rejsende var også Dr. Sabine Sütterlin-Waack, minister for justits, Europa, forbrugerbeskyttelse og ligestilling, samt Dr. Bernd Buchholz, minister for økonomi, trafik, arbejde, teknologi og turisme. Midtpunkt for besøgets tre dage med talrige samtaler og møder med ministre og repræsentanter for tysk politik var tre store emneområder: Den faste forbindelse over Femern Bælt, planlægning af mindehøjtidelighederne for hundredeårsdagen for afstemningen om Slesvigs uafhængighed (2020), samt ombygninger af Rader Hochbrücke over Kielerkanalen.

Onsdag, 26. september, begyndte med et besøg hos statsminister Lars Løkke Rasmussen, ledsaget af den designerede tyske ambassadør Andreas Meitzner, i statsministeriet på Charlottenborg. Mødet rummede en kort udtalelse foran nogle journalister, en samtale under fire øjne og en samtale sammen med delegationen, deriblandt minister Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Lars Harms og Johannes Callsen. Derefter fulgte en motorcykeleskorte dem mod Amalienborg, hvor de blev budt på tyve minutters audiens hos Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

Om eftermiddagen gik det videre til transportministeriet, hvor der også blev drøftet udvidelserne på Rader Hochbrücke samt hele trafiksituationen mellem Danmark og Tyskland, især i grænseområdet, med transportminister Ole Birk Olesen. Hele delegationen deltog i denne samtale.

Torsdag, 27. september, blev indledt med et møde på kulturministeriet og en samtale med minister Mette Bock. Med til mødet var også Tysklands designerede ambassadør, Andreas Meitzner, og den tyske ambassades kulturattaché, Sibylle Osten-Vaa. Blandt emnerne var igen planlægning af hundredeårsdagen for folkeafstemningen i Slesvig. Rejsen blev rundet af med en samtale, hvor hele delegationen på sekretariatet af de tyske nordslesvigeres forbund mødtes med blandt andet formand Hinrich Jürgensen og generalsekretær Uwe Jessen. Efter et sidste stykke smørrebrød afgav Daniel Günther en afsluttende udtalelse til pressen, der var afslutningen på en vellykket rejse fuld af succes for begge sider.

Daniel Günther ved siden af dronning Margrethe 2. forstør billede Daniel Günther ved siden af dronning Margrethe 2. (© dpa)