Indrejse i Tyskland

Stau auf einer Autobahn

Tyskland begrænser lastbiltrafik i sommermånederne

I perioden fra den 1. juli til den 31. august begrænser Forbundsrepublikken Tyskland den tunge lastbiltrafik gennem Tyskland.

Schild, das auf die Passkontrolle bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland hinweist

Indrejse i Tyskland for børn af danske statsborgere

Siden 1. oktober 2004 bliver børn af danske statsborgere ikke længere indskrevet i forældrenes pas, men modtager efter ansøgning deres eget pas, der giver hjemmel til indrejse i Tyskland. Børn under 1...

Winterreifen mit M+S-Symbol

Om vinteren kun med vinterdæk!

Den 04.12.2010 trådte den ændrede færdselslov i kraft i Tyskland.

Straßenschild \'Umweltzone\'

Miljøzone / miljømærkat

I talrige tyske byer er der blevet oprettet miljøzoner med det formål at reducere luftens belastning med finstøv og kvælstofdioxid.

EU-Führerschein

Cirkulære om udenlandske kørekort i Tyskland

Cirkulære fra det tyske trafikministerium med aktuelle informationer om anerkendelsen af henholdsvis EU og EØS-kørekort i Tyskland.

A 9 Nürnberg-München

Ferie i Tyskland med anhænger

For medbringelse af påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på over 750 kg. er et særligt trailerkørekort i Kategori E påkrævet. En undtagelse fra denne regel, der især gives til indehavere af campi...

Katze (Symbolphoto)

At rejse med kæledyr

Der gælder særlige regler for at rejse med kæledyr.

Ind- og udførsel af dyre- og plantearter - "Washington-konventionen"

Mange dyre- og plantearter er i dag truet af udryddelse som følge af handelsinteresser. På baggrund heraf blev Washington-konventionen indgået i 1973, som idag gælder i mere end 150 lande. Målet med W...

Indrejse i Tyskland

Schild, das auf die Passkontrolle bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland hinweist