Miljøzone / miljømærkat

Straßenschild \'Umweltzone\' forstør billede Straßenschild \'Umweltzone\'

I talrige tyske byer er der blevet oprettet miljøzoner med det formål at reducere luftens belastning med finstøv og kvælstofdioxid. En miljøzone er markeret med færdselstavler og en speciel kendetegning. For kendetegningen af motorkøretøjer med en mærkat (på indersiden af forruden) samt tildelingen af den rigtige mærkat til køretøjet er der fastsat bestemmelser i forordningen om kendetegning af motorkøretøjer med et ringe bidrag til belastning med forurenende stoffer (kendetegningsforordningen). Mærkaten er gyldig i alle miljøzoner i Tyskland.
Hvad skal bilejere fra udlandet være opmærksom på?