Ind- og udførsel af dyre- og plantearter - "Washington-konventionen"

forstør billede

Mange dyre- og plantearter er i dag truet af udryddelse som følge af handelsinteresser. På baggrund heraf blev Washington-konventionen indgået i 1973, som idag gælder i mere end 150 lande. Målet med Washington-konventionen er at kontrollere og begrænse den internationale handel med vilde planter og dyr, som er en af hovedfarene for bestanden. Siden 1984 har også EUs medlemslande været omfattet af Washington-konventionen. Ind- og udførsel samt kommerciel udnyttelse af de beskyttede arter er underlagt fælles regler i EU.

Washington-konventionen gælder desuden for turister, der ind- eller udfører sådanne dyre- eller plantearter.

Yderligere oplysninger om ind- og udførselsregler finder De på Naturstyrelsens (Bundesamt für Naturschutz ) hjemmeside.

Bundesamt für Naturschutz

Ind- og udførsel af dyre- og plantearter - "Washington-konventionen"