Fra 2015 gælder en lovbestemt fælles mindsteløn i Tyskland

Euro Scheine und Münzen forstør billede (© dpa/pa)

Den 1. januar 2015 trådte der for første gang i Forbundsrepublikken Tysklands historie en lov i kraft om en national mindsteløn for alle sektorer.

Den tyske lov om mindsteløn (loven om styrkelse af den frie forhandlingsret) sørger, efter den er blevet offentliggjort i det tyske Lovtidende og herefter er trådt i kraft, for en lovmæssig fastlagt minimumsgrænse for lønniveauet i Tyskland. Med den lovbestemte mindsteløn eksisterer der nu en fastlagt minimumsgrænse. Mindstelønnen ligger foreløbigt på 8,50 euro eller 63 kr. i timen. Lønniveauet kan på forslag fra en permanent kommission bestående af arbejdsmarkedets parter (dvs. en mindstelønskommission bestående af repræsentanter fra fagforbund og arbejdsgiverforeninger) ændres ved bekendtgørelse fra den tyske forbundsregering. Eventuelle justeringer vil første gang blive drøftet i 2016 til ændring i 2017. Herefter vil der løbende blive besluttet justeringer hvert andet år.

Anmeldung zu einem Portal

Meldungen von aus dem Ausland nach Deutschland entsandten Arbeitnehmern ab dem 1. Januar 2017 online möglich

Für die Zeit ihrer Tätigkeit sind Arbeitnehmern, die aus dem Ausland entsandt werden, die in Deutschland maßgeblichen Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel Mindestlohn oder Mindesturlaub, zu gewähren.

Fra 2015 gælder en lovbestemt fælles mindsteløn i Tyskland

اليورو

Kontrol af mindsteløn ved transitkørsel er midlertidigt udsat

LKW auf der Autobahn

Ifølge loven om mindsteløn gælder bestemmelserne om mindsteløn siden den 1. januar 2015 også for transitkørsel. Den tyske forbundsregering har dog valgt at udsætte kontrollen på dette område, indtil der er kommet en opklaring mht. de europaretlige spørgsmål.