Arbejdsbesøg GenMaj Wiermann

Den 25./26. august 2014 var generalmajor Hans-Werner Wiermann fra det tyske forsvars ”Kommando for Territoriale Opgaver” på arbejdsbesøg i København. Her mødtes han med chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, for at drøfte samarbejdsmulighederne inden for grænseoverskridende katastrofehjælp. I forbindelse med besøget lærte generalmajor Wiermann Hjemmeværnets struktur og opgaver at kende. Desuden introducerede en repræsentant fra politiet ham til Danmarks nationale operative stab (NOST). Danmark og Tyskland planlægger fremover at øge samarbejdet inden for katastrofehjælp og katastrofekoordinering. Projektets store betydning fremgår af en hensigtserklæring indgået mellem begge lande. Generalmajor Winkler blev desuden inviteret til at deltage i øvelsen ”Standhaftig Bjørn”, der hvert år afholdes i Tyskland.