Ambassadøren

Ambassadøren er repræsentant for Forbundspræsidenten samt Forbundsregeringen og er Tysklands højeste repræsentant i Danmark. Ambassadøren har forbindelse til danske regeringsmedlemmer og embedsmænd på højeste niveau samt til Folketinget. Han fremlægger Forbundsrepublikkens politik overfor danskerne og underretter omvendt Forbundsrepublikken om den politiske udvikling i Danmark. Ambassadørens virkefelt er dog ikke begrænset til politiske spørgsmål. Han plejer ligeledes kontakter indenfor områderne erhverv, kultur og presse. Ambassadøren repræsenterer Forbundsrepublikken Tyskland ved officielle lejligheder.