Ambassadøren

Ambassadøren er repræsentant for Forbundspræsidenten samt Forbundsregeringen og er Tysklands højeste repræsentant i Danmark. Ambassadøren har forbindelse til danske regeringsmedlemmer og embedsmænd på højeste niveau samt til Folketinget. Han fremlægger Forbundsrepublikkens politik overfor danskerne og underretter omvendt Forbundsrepublikken om den politiske udvikling i Danmark. Ambassadørens virkefelt er dog ikke begrænset til politiske spørgsmål. Han plejer ligeledes kontakter indenfor områderne erhverv, kultur og presse. Ambassadøren repræsenterer Forbundsrepublikken Tyskland ved officielle lejligheder.

Ambassadørens hilsen

Ambassadør Claus Robert Krumrei

Claus Robert Krumrei er siden september 2014 Forbundsrepublikken Tysklands ambassadør i Danmark.

Interview med den nye tyske ambassadør Claus Robert Krumrei

Ambassadør Claus Robert Krumrei

Jeg interesserer mig meget for Tysklands naboer, og jeg har tilbragt mange år med at lære dem alle at kende. Med sin historie og nutid er Danmark en stærk og imponerende nation og et land med en ligeså gammel historie som Tyskland.