Besøg ved Danske Division i Haderslev

Den 17.04.2015 var den tyske forsvarsattaché på informationsbesøg ved stab Danske Division i Haderslev. Divisionen ledes af oberst Claus Wessel-Tolvig, der tidligere har været udstationeret som forsvarsattaché ved Den Danske Ambassade i Berlin.

Hæren har to brigader, der indgår i Danske Division, og en brigade fra henholdsvis Estland, Letland og Litauen.

Divisionsstaben består af omkring 60 soldater, og stabens vigtigste opgave er at uddanne de danske og baltiske brigader. De baltiske brigader er i Haderslev repræsenteret ved nogle få officerer, som holder kontakt til deres respektive lande.

Chefen for divisionen er samtidig Hærens Taktinspektør, og han er ansvarlig for certificeringen af de enheder, der skal sendes til udlandet.

Derudover er altid 8 af stabens soldater permanent udsendt til det danske forsvars forskellige indsatsområder i Afrika og Afghanistan.