»Hvorfor skal alt foregå på engelsk?«

Ambassadør Claus Robert Krumrei forstør billede Ambassadør Claus Robert Krumrei (© Den Tyske Ambassade)

Af Jørn Mikkelsen

Hvordan er opfattelsen af Danmark ude i verden? Det elsker danskerne at diskutere. Har udlændingestramninger og smykkelov gjort os mere indadvendte? En ambassadør må vare sine ord.

»Danmark er ikke mere indadvendt eller egoistisk end andre lande. Det er jo vælgerne, der har retten til afgøre, hvad der er vigtigt, og hvordan det skal gribes an. Problemet er snarere, at vi for tiden har svært ved at føre en dialog på europæisk niveau om, hvordan vi håndterer f.eks. flygtningekrisen. Man kan måske beklage, at debatten i Danmark føres på en meget defensiv måde i mange politiske partier. Der er ganske enkelt ingen vej uden om en fælles europæisk tilgang til flygtningekrisen.«

Ærgrer det Dem, at den angelsaksiske kultur i Danmark er så dominerende. Tyske aftryk skal man lede lidt efter.

»Historien spiller også her en rolle. Det kan vi dårligt besvære os over. Vi og ingen andre var skyld i katastrofen med krigen. Det er også svært at besvære sig over, at den angelsaksiske kultur er så fremtrædende, når den samtidig er så rig og stærk. Også i Tyskland står den angelsaksiske kultur meget stærkt.
Alligevel vil jeg tillade mig at sige, at tysk kultur i dag undervurderes i Danmark. Jeg vil jo slet ikke forlange, at den tyske kultur skal fremmes på bekostning af andre, men tysk kultur har det svært i uddannelsessystemet og i medierne i Danmark. Man glemmer, hvor stærkt den tyske kultur har præget udviklingen i Danmark.«


Fordi tyskere og danskere ligner hinanden?

»Ja, vi ligner hinanden rigtig meget. Forleden skrev én fint, at Danmark hviler på Athen, Rom og Wittenberg (Luthers by, red.). Det passer jo. Der er tysk indflydelse på masser af samfundsområder i Danmark.«

Det er påfaldende, at TV-Avisen ikke er i stand til at interviewe en tysker på besøg på andet end engelsk?

»Sproget er langt vigtigere, end vi tror. Det handler ikke om, at vi som tyskere skal pleje vores forfængelighed ved, at udlændinge også kan tysk. Sproget er helt afgørende for, at man forstår, hvad der foregår; for litteraturen, for udveksling og forståelse generelt; hele vejen rundt, ikke mindst også i erhvervslivet. Det er simpelt hen ikke nok at sige, at vi alle bare kan tale engelsk.«

Interview: Tysklands ambassadør må finde sig i, at TV-Avisen interviewer tyskere på engelsk.

Ambassadør Claus Robert Krumrei