Nyt fra forsvarsattachéstaben

Besuch der Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Dr. Katrin Suder, in Kopenhagen

Departementschef i det tyske forsvarsministerium, Dr. Katrin Suder, på besøg i København

Den 14. april 2016 besøgte Dr. Katrin Suder sin danske kollega Thomas Ahrenkiel for at drøfte aktuelle emner. Dr. Katrin Suder er departementschef i det tyske forsvarsministerium, hvor hun tager sig af rustningsspørgsmål.

Gedenkfeier anlässlich des 70. Jahrestages zum Ende des II. Weltkrieges sowie zum Gedenken an Flucht und Vertreibung

Mindehøjtidelighed i anledning af 70-årsdagen for afslutningen på Anden Verdenskrig og til minde om flugt og fordrivelse

Den 8. august 2015 har ”Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK)” afholdt en mindehøjtidelighed i Esbjerg sammen med ca. 150 gæster fra Danmark og Tyskland, hvor man mindedes afslutningen på Anden Verdenskrig og flugt og fordrivelse.

Besøg ved Danske Division i Haderslev

Den 17.04.2015 var den tyske forsvarsattaché på informationsbesøg ved stab Danske Division i Haderslev. Divisionen ledes af oberst Claus Wessel-Tolvig, der tidligere har været udstationeret som forsvarsattaché ved Den Danske Ambassade i Berlin.

Tiltrædelsesbesøg hos chefen for Flyverstaben og chefen for Hærstaben i Karup

Den 04.11.2014 mødtes den tyske forsvarsattaché med chefen for Flyverstaben, generalmajor Max A.L.T. Nielsen og chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, til et tiltrædelsesbesøg og en informationsudveksling i Karup.

Informationsbesøg hos chefen for Marinestaben

På invitation fra chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, var den tyske forsvarsattaché den 14.10.2014 på informationsbesøg hos Marinestaben i Aarhus.

Arbejdsbesøg GenMaj Wiermann

Den 25./26. august 2014 var generalmajor Hans-Werner Wiermann fra det tyske forsvars ”Kommando for Territoriale Opgaver” på arbejdsbesøg i København. Her mødtes han med chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, for at drøfte samarbejdsmulighederne inden for grænseoverskridende katastrofehjælp.

Fregatte Mecklenburg-Vorpommern

16.11.2013 – Åbent skib på den tyske fregat MECKLENBURG-VORPOMMERN

I perioden 15. til 18. november 2013 er den tyske fregat MECKLENBURG-VORPOMMERN på besøg i København i forbindelse med et undervisningstogt. Skibets besætning vil blandt andet støtte Den Tyske Ambassades arrangement i anledningen af den nationale sørgedag (Volkstrauertag).