Afdeling for politik

Ambassadens politiske afdeling varetager alle spørgsmål, der vedrører det politiske samarbejde mellem Tyskland og Danmark. Afdelingen har kontakt til regeringsrepræsentanter, medlemmer af Folketinget, de politiske partier og til eksperter. Den underretter regelmæssigt Det tyske Udenrigsministerium (Auswärtiges Amt) og Forbundsregeringen om dansk indenrigs- samt udenrigspolitik, og den forbereder bilaterale samtaler og forhandlinger. Her har samarbejdet med Danmark i den Europæiske Union, i NATO, i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) samt i Østersørådet en særlig betydning.
Ambassadens politiske afdeling er samtidig ansvarlig for protokolspørgsmål, dvs. forberedelse og gennemførelse af møder på højt niveau.