Afdeling for presse-og PR-arbejde

Presseafdelingen informerer medierne og offentligheden om Forbundsregeringens politik og om Tyskland i almindelighed. Den har kontakt til de danske medier og besvarer spørgsmål fra mediernes side. En anden af presseafdelingens vigtige opgaver består i at vurdere de danske mediers udlægning af tyske temaer. Presseafdelingen aflægger regelmæssigt rapport om de danske medier til Det Tyske Udenrigsministerium.
Ved hjælp af fremsendelse af informationsmateriale, besvarelse af individuelle spørgsmål, ajourføring af hjemmesiden samt foredrag forsøger presseafdelingen at informere den danske offentlighed om Tyskland.