Rets- og konsularafdeling

Rets- og konsularafdelingen rådgiver tyske statsborgere i konsulære spørgsmål samt bistår dem i nødsituationer.

Bürgerberatung im Generalkonsulat San Francisco

Konsulære ydelser

For tyske statsborgere boende i udlandet er de diplomatiske repræsentationer det vigtigste forbindelsesled til Tyskland i juridiske spørgsmål. Her informerer vi Dem om vores vigtigste serviceydelser samt om vores fremgangsmåde (på tysk)

Visa

Visumregler/Information regarding Visa

Here you find information regarding VISA for Germany and letters of guarantee.