De tyske repræsentationers historie i København

Geschichte der Botschaft Kopenhagen forstør billede (© Den Tyske Ambassade)

Tyskland har i alle de år, landet har været samlet som stat, haft en udenrigsrepræsentation i København: Allerede umiddelbart efter grundlæggelsen af Det Tyske Rige i 1871 etablerede man en tysk repræsentation i den danske hovedstad. I samme år blev Tassilo von Heydebrand und der Lasa, som indtil da havde været Prøjsens gesandt – og som desuden var en gudbenådet skakspiller -, udnævnt til den første tyske gesandt i København.

I de følgende årtier var Tyskland kontinuerligt repræsenteret i København. Først under Danmarks besættelse i 1940, hvor den daværende gesandt tillige blev udnævnt til ”rigsbefuldmægtiget”, akkrediterede Danmark ikke længere de efterfølgende repræsentanter for det nazistiske Tyskland.

Først i januar 1951 genåbnede Forbundsrepublikken Tyskland et generalkonsulat i København, der i juni 1951 blev den unge forbundsrepubliks anden egentlige ambassade. I begyndelsen residerede ambassaden i Bredgade 34, tæt ved Amalienborg, og flyttede først i 1956 til dens aktuelle adresse i Stockholmsgade 57 på Østerbro.

Den nuværende ambassadør, Andreas Meitzner, er allerede den 20. ambassadør til at repræsentere Forbundsrepublikken Tyskland i København, efter de diplomatiske forbindelser blev genoptaget efter Anden Verdenskrig. I denne række er særligt Georg Ferdinand Duckwitz værd at fremhæve, som i perioden 1955 til 1958 var Tysklands anden ambassadør. Han havde allerede under Anden Verdenskrig og besættelsen arbejdet som skibsfartssagkyndig på den tyske repræsentation i København. I 1971 blev han hædret som ”retfærdig blandt nationerne” af mindeparken Jad Vashem for sin indsats i at redde mange danske jøder fra at blive deporteret. DDR havde ligeledes en officiel ambassade i København i årene mellem marts 1973 og oktober 1990. I Aabenraa var der fra 1954 hhv. et konsulat (indtil 1987) og et generalkonsulat indtil 2000.