TYSKE SPROGKURSER for danske gymnasie-, hf- og folkeskoleelever i sommerferien 2018

tyske-sprogkurser forstør billede (© tyske-sprogkurser.dk / Pädagogischer Austauschdienst)

Den tyske pædagogiske udvekslingstjeneste i Bonn arrangerer igen i sommerferien sprogkurser for danske elever. Kurserne er anbefalet af det danske undervisningsministerium.

Kursustid og –sted: 30.juni til 13.juli 2018.                      
NÜRNBERG (Bayern), BONN (Nordrhein-Westfalen), HERZOGENAURACH (Bayern), BONN (Nordrhein-Westfalen), METTINGEN (Nordrhein-Westfalen)

Kursernes forløb: Kurserne afholdes på gymnasie- og realskoler i de nævnte byer. Der kommer kun 15 elever til hver by. De danske elever udgør en selvstændig klasse på det pågældende gymnasium. Deltagerne bor i tyske hjem, fortrinsvis hos forældre til elever, der går i de pågældende skoler. Livet i og med den tyske familie er en væsentlig bestanddel i kurset. På fem af ugens dage gives der som regel 3 timers undervisning, dels af de tyske lærere ved skolen, dels af den danske lærer, som ledsager gruppen. Undervisningen er obligatorisk. Kurset udgør en helhed, hvor undervisningen på skolen, samværet med værtsfamilien og ekskursionerne udgør en uadskillelig enhed. Da sommerferien ikke er begyndt i Tyskland, når de danske elever kommer derned, vil de få god lejlighed til at lære de tyske skoler og deres elever at kende og til at få et personligt indtryk af tysk hverdag og kultur. Under opholdet arrangeres hel- og halvdagsudflugter m.v. Der gøres opmærksom på, at man mindst skal gå i 9.klasse og højst må være 18 år gammel.

Prisen for kost, logi, undervisning og udflugter udgør kr. 6.980,-

Denne pris kan tilbydes, da den tyske regering yder et tilskud, som fordeles ligeligt på deltagerne. Til ovenstående kommer udgifter til rejsen, der arrangeres gennem DSB som en fællesrejse, der udgår fra hhv. Fredericia og København H.

Tilmeldinger skal være os i hænde senest den 07.marts 2018 på særlige blanketter, der kan downloades på vores hjemmeside tyske-sprogkurser.dk eller rekvireres ved henvendelse til en af undertegnede


Lektor, cand.mag
Claus Hartmann
Kronprinsesse Sofies Vej 34, 5.th

2000 Frederiksberg
gmail%27%com,claus%27%hartmann
Tel. +45 22803885

Lektor, cand.mag.
Peter Funch
Særeng 17, Lisbjerg
DK 8200 Aarhus N
gmail%27%com,peterfunch8200
Tel: +45 20193893