Tysklands flygtningepolitik – hjælp tilbydes, når det er påkrævet

Muslimisches Leben in Deutschland forstør billede (© Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)

Forbundskansler Angela Merkel har beskrevet flygtningestrømmen som en ”stor udfordring” for Tyskland, men har dog samtidig understreget, at Tyskland er klar til at tilbyde hjælp, når det er påkrævet.

Retten til asyl er sikret gennem den tyske grundlov

Tysklands forhold til flygtninge er i høj grad kendetegnet ved åbenhed og velvillighed til at hjælpe mennesker, der er i nød. Dette bunder i to principper, som er forankret i den tyske grundlov: Princippet om at tildele ethvert menneske, som er politisk forfulgt, retten til asyl i Tyskland samt princippet om respekt af den menneskelige værdighed. Ifølge forbundskansleren indeholder disse principper en humanitet, som tyskere kan være stolte af og bør respektere. Også folk, der flygter fra borgerkrig, har i Tyskland ret til at blive anerkendt som ”borgerrettighedsflygtninge”. For at kunne rette fokus på at yde hurtig hjælp til de mennesker, der er politisk forfulgte, er det fra den tyske regerings side blevet besluttet, at folk der kommer fra ”sikre lande” såsom Serbien og Makedonien i det vestlige Balkan som regel får afslag på deres asylansøgning. I disse tilfælde foregår behandlingen af ansøgningerne hurtigere end for grupper som de syriske flygtninge.

Stor villighed i den tyske befolkning til at hjælpe flygtninge

Flygtninge, der har ret til asyl i Tyskland, modtager forplejning, hygiejneartikler, tøj, medicin samt en midlertidig bopæl. Disse ydelser hjælper den tyske regering de tyske delstater og kommuner med at finansiere. Midlertidige opholdssteder for asylansøgere i Tyskland er blandt andet kaserner og telte, der bliver stillet til rådighed af det tyske forsvar. Derudover melder mange tyske borgere sig frivilligt til at tage imod de mange flygtninge, der kommer til landet, ved blandt andet at tilbyde dem sprogundervisning og uddele tøj. Den enorme villighed blandt den tyske befolkning til at yde et bidrag og hjælpe mennesker i nød betegnes af Tysklands indenrigsminister Thomas de Maizière som værende overvældende.

Et stærkt fælleseuropæisk samarbejde og indenrigspolitiske tiltag i fokus

Tysklands politiske målsætninger for flygtningeområdet kan opdeles i tre dele: hjælp i flygtningenes hjemregioner, en aktiv medvirken i et fælleseuropæisk samarbejde samt et vedvarende fokus på at skabe effektive løsninger indenrigspolitisk. At yde hjælp i de nærområder, hvor flygtningene kommer fra, er en vigtig del af Tysklands formulerede flygtningepolitik, da årsagerne til flygtningestrømmen ønskes bekæmpet. Hvad angår det fælleseuropæiske samarbejde, betoner den tyske regering, hvor vigtigt det er, at Tyskland spiller en aktiv rolle i at få skabt en solidarisk og stabil flygtningepolitik inden for EU. Merkel og den tyske regering vil have alle medlemmer af EU til at tage ansvar og hjælpe med at løse flygtningeproblematikken.

I oktober 2015 vedtog den tyske regering en ny lov hvis formål er, at gøre asylansøgningsprocessen for flygtninge hurtigere. Derudover indføres der et identifikationskort for de registrerede flygtninge i Tyskland, således at man nemmere kan indsamle oplysninger omkring den enkelte flygtning.  Ydelser der indtil nu er blevet betalt med kontanter, skal fremover erstattes med naturalieydelser. Familiesammenføring bliver begrænset for de personer, der kan opnå såkaldt ”subsidiær beskyttelse”. Denne gruppe beskrives i den nye lov som værende mennesker der, selvom de hverken har ret til at få tilkendt asyl eller at blive anerkendt som flygtninge, af humanitære grunde ikke kan blive sendt tilbage igen.

  Det tyske departement for Migration og Flygtninge, BAMF, har samlet informationer omkring asylprocessen, rettighederne og de lovmæssige rammer for tildeling af asyl i Tyskland. Se mere på www.bamf.de

Tysklands Flygtningepolitik: Nødvendige og mulige tiltag er i fokus

Temaside om Tysklands flygtningepolitik. Den tyske regering indtager en aktiv rolle i forbindelse med flygtningekrisen på tre fronter: På den hjemlige scene tilbydes flygtninge, der er politisk forfulgte eller flygter fra borgerkrig, ret til asyl i Tyskland, og i EU presser Tyskland på, for at skabe fælles løsninger. I nærområderne, hvor flygtningene kommer fra, vil Tyskland hjælpe til med at bekæmpe årsagerne til krisen.

Refugee crisis - what German foreign policy is doing

Hilfsgüterausgabe an Flüchtlinge in Erbil

Dealing with the worldwide refugee crisis is an international challenge. Combating the causes of flight and raising awareness in countries of origin ‑ these are the priorities of German foreign policy.