Oprettelse af bankkonto i Tyskland – fastslåelse af identitet

Euroscheine Symbolbild forstør billede (© dpa/pa)

Ændret fremgangsmåde ved identitetstjek for tyske banker

Efter ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme må tyske repræsentationer i udlandet ikke længere foretage vitterlighedsattester og identitetstjek i forbindelse med oprettelse af bankkonti, kreditydelser på mere end 15.000 € og tilsvarende. Det gælder også for ansøgninger om kreditkort.

Mht. fremgangsmåde kontakt venligst den bank der har tilsendt dokumenterne.

En særordning gælder kun for de ”visumpligtige” udenlandske studerendes spærrede konti. Her kan de udenlandske repræsentationer fortsat foretage vitterlighedsattester og identitetstjek, hvis oprettelsen af en spærret konto – under hensyntagen til de lokale forhold – er den mest tilforladelige mulighed for den enkelte studerende at dokumentere sine økonomiske forhold på.

Oprettelse af bankkonto i Tyskland

Euroscheine Symbolbild