Energi og Klima

Energi- og klimaspørgsmål er tæt knyttede til hinanden, men rummer dog helt forskellige udfordringer: Det stigende forbrug af fossile energikilder forcerer klimaændringen – med alvorlige konsekvenser for mange af verdens regioner.
Cooperation on energy security and climate protection

Germany Trade & Invest

Germany's Renewable Energy Revolution

Germany Trade & Invest presents its short film about Germany’s Renewable Energy Revolution, the so called Energiewende (energy transition). Voices from science, industry, and politics outline the achievements made so far, next steps, and the opportunities the energy transition offers.

Energi og Klima

Solarkraftanlage und Bio-Energie

German Energy Agency - det tyske energiagentur

DENA

The Energiewende

Energiewende

Secure, sustainable and affordable energy for the 21st century

Eksportinitiativ energieffektivitet

Logo - Exportinitiative Energieeffizienz

Are you looking for companies that offer energy-efficient products or services? The Energy Efficiency Export Initiative will help you find the partners you need. Search for your new business partners in our database and contact them today!

Nyhedsbrev vedr. det tyske energiskifte

BMWi

Den Blå Engel – Et miljømærke med brandingeffekt

Blauer Engel

Den Blå Engel er verdens første og ældste miljømærkning for produkter og serviceydelser. Det var et initiativ fra den daværende tyske indenrigsminister, der førte til, at den blev skabt i 1978, efter at Forbundsrepublikkens og delstaternes miljøministre var blevet enige om at indføre "Englen". Siden dengang har mærket været et markedskonformt redskab i miljøpolitikken, hvor man på frivillig basis kan mærke et produkts positive egenskaber.

GreenTech made in Germany 4.0 Environmental Technology Atlas for Germany

GreenTech made in Germany 3.0 Environmental Technology Atlas for Germany

In Germany and around the globe, environmental technology and resource effi ciency have become powerful drivers of economic growth. Companies in this industry operate in a vibrant, dynamic market that is shaped by technological progress as well as by changing political and social conditions. At the same time, innovative products, processes and services that are efficient and ecofriendly are attracting unprecedented demand on international markets.