Bilaterale kulturforhold

Der har været tætte kulturelle bånd mellem Tyskland og Danmark i flere århundreder. Danmark havde stadig omkring en tredjedel tysksprogede borgere i første halvdel af det 19. århundrede, og dengang gik den danske grænse helt ned til Elben (bydelen Altona i Hamburg var den næststørste by i Danmark).
Det er af væsentlig betydning for kulturudvekslingen, at danskerne er langt bedre til at tale tysk, end man er i mange af de andre europæiske lande. I skolerne er tysk stadig det andet mest populære fremmedsprog, især i folkeskolerne. Ca. 80 % af alle danske elever lærer tysk i mindst 2–3 år.
Den tyske stat bidrager aktivt hertil via Goethe-Instituttet, den tyskstøttede skole i København samt via det tyske mindretals skoler i Sønderjylland.
Sankt Petri Skolen i København er en af de ældste udenlandske skoler. Den blev grundlagt i 1575. Det er en dansk privatskole, hvor der undervises i både dansk og tysk. Siden 2011 har det været muligt at tage en kombineret dansk-tysk studentereksamen. Denne studentereksamen giver direkte adgang til at læse på universiteterne i Danmark og Tyskland. Med støtte fra den danske og den tyske stat sørger Den Tyske Skole- og Sprogforening (der Deutsche Schul- und Sprachverein) for, at i alt 17 skoler og 24 børnehaver bliver holdt i gang i Sønderjylland. Her skal bl.a. nævnes Det Tyske Gymnasium i Aabenraa, som blev grundlagt i 1930.
I København findes der to tyske evangeliske menigheder og en tysksproget katolsk menighed. Den 20. februar 2000 fejrede man 425 års jubilæet for Sankt Petri menighedens og Sankt Petri Skolens beståen, og Dronning Margrethe II og Forbundspræsident Richard von Weizsäcker overværede festlighederne. Richard von Weizsäcker gik selv på denne skole, da han var barn.
Udover den officielle tilstedeværelse er kulturudvekslingen mellem Tyskland og Danmark mangfoldig. Danmark udøver en stor tiltrækningskraft på tyske kunstnere med sine mange festivaller, museer, spillesteder og gallerier. Goethe-Instituttet i København er med til at støtte disse projekter i forbindelse med sit omfattende programarbejde.

Aftale mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark om kulturelt samarbejde

Goethe-Institut Dänemark

Logo Goethe Institut

Goethe-Instituttet er Forbundsrepublikken Tysklands kulturinstitut i udlandet. Instituttet fremmer kendskabet til det tyske sprog og plejer internationalt kulturelt samarbejde. Derudover formidler instituttet et omfattende tysklandsbillede ved at oplyse om det kulturelle, samfundsmæssige og politiske liv.

Sankt Petri Skole i København

Sankt Petri Skole

Sankt Petri Skolen i København er en dansk-tysk privatskole (folkeskole og gymnasium). Skolen blev allerede grundlagt i 1575 og er dermed den ældste tyske skole i Danmark og den næstældste skole i København. Skolen udbyder en dansk-tysk studentereksamen, der giver ligeberettiget adgang til universiteter i begge lande.