Elev- og ungdomsudveksling

Udvekslingsprogrammer og partnerskoler fremmer unge menneskers grænseoverskridende mobilitet, forståelse for hinanden samt tolerance og åbenhed. Gennem deres møder erhverver eleverne sig interkulturelle erfaringer, som bliver vigtigere og vigtigere for den personlige og faglige udvikling.

Informationer til danske elever og unge

PAD (Den Pædagogiske Udvekslingstjeneste) tildeler delstipendier til elever, som har udmærket sig i faget tysk. PAD yder støtte til værtsfamilier i Tyskland. Du kan få nærmere oplysninger hos Hans Lammers. Fra og med sommeren 2003 kan danske elever under 18 år, som gerne vil tilbringe et helt skoleår i Tyskland, få tilskud til deres omkostninger. Hvis eleven f.eks. tilbringer et skoleår med organisationer som AFS Interkultur, EF High School Year eller Eurostudy i Tyskland, har de mulighed for at få økonomisk støtte. Du kan finde yderligere informationer på Cirius hjemmeside, eller du kan skrive en e-mail til Cirius.

Informationer til tyske elever og unge

PAD og Den Internationale Ungdomsudveksling (Internationaler Jugendaustausch- und Besucherdienst) rådgiver og informerer tyske elever og unge om udlandsophold.

Partnerskoler

Partnerskoler i Danmark og Tyskland kan modtage støtte som led i COMENIUS-programmet fra den Europæiske union. Alle skoler er berettigede til at deltage.

Ungdomsudveksling med baltiske stater

Baltic Sea Secretariat for Youth Affairs (BSSYA) står for koordinering samt videreformidling af information vedrørende de ungdomspolitiske aktører i den østlige Østersøregion. Ud over ministerierne og de nationale EU-agenturer, er ungdomsforbund og andre internationale organisationer i Østersøregionen involverede. Opgaveområderne omfatter ungdomspolitik med særligt fokus på emner som unges aktive deltagelse, samarbejde med andre regioner, forbedring af ungdomsudveksling og ungdomsmobilitet, integration af udsatte unge og fremme af ungdomspolitik som et tværpolitisk tema.
www.balticsea-youth.org

Østersø-ungdomskontoret er et ikke-kommercielt tjenesteydelseskontor med det formål at fremme ungdomsudvikling og mobilitet i Østersøregionen samt bidrage med informationer, kontaktoplysninger og hjælp til organiseringen af ungdomsmøder rundt om Østersøen. Østersø-ungdomskontoret er en serviceinstitution hos ungdomsorganisationen, Landesjugendring Schleswig-Holstein, og er en Eurodesk-partner indenfor Eurodesk Tyskland. Eurodesk er et europæisk ungdomsinformationsnetværk med nationale agenturer i 29 lande.
www.ostseejugendbuero.de

Unge og Europa

Den Europæiske Union er den største politiske succeshistorie i de sidste 50 år. Europa er ikke kun et økonomisk samarbejde, men et værdifællesskab. Fred og frihed, velstand og sikkerhed er resultater af det europæiske samarbejde, som alle EU’s borgere værdsætter. Europaprojektet vil også i fremtiden give chancer og muligheder til alle. Her vil de unge få en vigtig rolle.

Den dansk-tyske Sankt Petri Skole i København

St. Petri Schule

Sankt Petri Skole er en dansk-tysk skole, som lægger vægt på en ligeberettiget formidling af dansk og tysk sprog og kultur.