Specielle sprogkurser

Ved internationale eller europæiske stillinger kræves det ofte, at man har gode tyskkundskaber. Derfor kan det være en god ide at fremhæve sine evner med et sprogdiplom.
Du kan også deltage i et sprogkursus i Tyskland, hvis du fx er ansat i EU eller er ministeriel embedsmand.
Kunne du tænke dig at kombinere tysk med fransk? Så prøv at se på det tysk-franske masterprogram.

Seminar

Sprog forbinder i Europa! – Invitation til at tage på sprogkursus i Tyskland

Det Tyske Udenrigsministerium og Goethe-Instituttet, som er Tysklands kulturinstitut, har sammen skabt et ”Tysklandprogram”, der henvender sig til højerestående ministerielle embedsfolk fra EU’s medlemslande samt Kroatien og Tyrkiet og til højerestående ansatte ved EU-institutionerne. De inviteres på eksklusiv sprogkursus i Tyskland. Kurserne er med til at fremme forståelsen og flersprogetheden i Europa.

Programtilbuddet omfatter både almindelige og fagligt orienterede intensive sprogkurser omkring politiske og økonomiske emner med et ledsageprogram af høj kvalitet.

Logo -  Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz

KMK’s tyske sprogdiplom

Den 16. marts 1972 besluttede den såkaldte ”Kultusministerkonferenz” (KMK) at skabe sit eget tyske sprogdiplom. Kultusministerkonferenz er det permanente ministerråd for de tyske delstaters kulturministre til koordinering af politikken. Siden 1974 har elever kunnet opnå KMKs tyske sprogdiplom (DSD) på anerkendte offentlige eller private skoler i udlandet. Ca. en halv million mennesker har allerede taget KMK’s diplom, siden det blev skabt. KMK’s tyske sprogdiplom er den eneste prøve taget i skoleregi, som elever i udlandet kan aflægge i faget ”tysk som fremmedsprog”.

Master of European Governance and Administration

Tysk-fransk kandidatforløb til forberedelse på europæiske og internationale opgaver

Studieforløbet ”Master of European Governance and Administration” (MEGA) blev grundlagt af den tyske og den franske regering i 2005 og er med til at forberede kvalificerede ansatte på akademisk niveau, der arbejder i forvaltningen, på europæiske og internationale opgaver. Denne praktiske uddannelse varer to år og er konciperet som efteruddannelse, der tages sideløbende med den studerendes arbejde. Undervisningssprog er tysk og fransk. Det er Humboldt-Universitetet i Berlin, Sorbonne i Paris og universiteterne i Potsdam og Speyer, der står bag dette forløb, som også er åben for interesserede fra tredjelande. Til finansiering af studieafgifterne har man mulighed for at søge stipendier.

Specielle sprogkurser

Deutschlernkurs für ausländische Studenten