Studieophold i Tyskland

Universität forstør billede (© dpa/picture alliance)

Et studieophold i udlandet er for mange unge efterhånden blevet en selvfølge. Også de tyske universiteter bliver stadig mere attraktive for internationale studerende. Men hvilke fordele og muligheder giver et studieophold i Tyskland?

For mange kommende studerende kan det efter studentereksamenen være svært at træffe en beslutning om, hvor de vil læse henne, da der ofte er utallige muligheder at vælge imellem. Foruden et studium på et universitet i hjemlandet er der også mulighed for at gennemføre enkelte semestre eller sågar en hel uddannelse i udlandet.

 

Rigtig gode studiebetingelser

Tyske universiteter hører til verdens bedste, og tre af dem er endda at finde på ranglisten Times Higher Education for 2015, hvor de er blandt de 50 bedste. Det er dog ikke kun det store udvalg af uddannelser og uddannelsessteder, men også universiteternes i stigende grad internationale orientering, der gør Tyskland til et attraktivt land at læse i. Vælger man at læse i Tyskland, har man mulighed for at opnå de internationalt anerkendte bachelor- og mastergrader.  Derudover er det også i stigende grad muligt at gennemføre et ph.d.-forløb.

Ud over selve universitetet spiller levevilkår naturligvis også en stor rolle ved valget af et uddannelsessted. Metropoler som Berlin og Hamborg forekommer mange studerende at være de mest attraktive steder at søge hen, men også mindre byer har, særligt hvad angår boligsøgningen, store fordele sammenlignet med storbyerne. Mange universiteter tilbyder deres studerende attraktive ekstratilbud såsom billetter til den offentlige transport, som kan bruges til at rejse billigere med bus og tog. Derudover er der på de fleste universiteter mangfoldige uddannelses- og fritidstilbud, bl.a. idrætshold og sprogkurser, der ofte ikke koster ret meget eller endda er helt gratis.

 

Få hjælp til en god start i Tyskland

Er beslutningen om at tage til Tyskland blevet truffet, handler det om at få en god start på opholdet. Uddannelsesinstitutionerne hjælper de mange internationale studerende – i 2014 var der over 300.000 – med starten på deres ophold i Tyskland.  Så godt som hvert universitet har et ”International Office”, hvor man kan møde medarbejdere, der særligt tager sig af de internationale studerende. Disse medarbejdere hjælper med at besvare spørgsmål i forbindelse med studiestarten på deres universitet og er desuden behjælpelige, hvis der opstår problemer.

Ud over universiteterne selv er det især institutioner som Den Tyske Akademiske Udvekslingstjeneste ”DAAD”, der hjælper med at give internationale studerende en god studiestart.Således giver DAAD generelle oplysninger, men tilbyder også stipendier til hhv. studie- og forskningsophold eller sprogkurser (www.daad.de).

DAAD er også repræsenteret i Danmark gennem DAAD-lektor Ineke Hess. Hun underviser i faget tysk på Aarhus Universitet. Ifølge Ineke Hess handler hendes forelæsninger frem for alt om at ”styrke de studerendes mundtlige såvel som skriftlige kompetencer på alle niveauer af bachelor- og kandidatuddannelsen”. I forbindelse med sit arbejde formidler hun desuden viden om tysk kultur og de tyske medier samt det tyske samfund og interkulturel kommunikation. Ud over selve undervisningen er hun derudover med til at planlægge arrangementer, hvor de studerende kan høre og tale tysk og lære mere om Danmarks sydlige nabo. Således organiserer hun sammen med Kulturgesellschaft in Aarhus (www.kulturgesellschaft-aarhus.dk) fx bl.a. oplæsninger af tyske forfattere og paneldebatter, og hun arrangerer såkaldte ”stamborde”, hvor tyskinteresserede kan mødes og hyggesnakke, samt en såkaldt ”Sprachtandem” (sprogtandem). En sprogtandem går ud på, at fx en dansker og en tysker mødes og lærer hinandens sprog. Således, at tyskeren bliver bedre til dansk og danskeren bliver bedre til tysk.

For alle studieinteresserede i Danmark, Grønland og på Færøerne tilbyder Ineke Hess vejledning og aftaler, hvor man kan aflægge den såkaldte ”TestDaF”. TestDaF er et sprogdiplom, der anerkendes af alle tyske universiteter (www.testdaf.de).

 

Finansiering af studieopholdet i Tyskland

For at kunne gennemføre et studium i udlandet er det naturligvis også nødvendigt at sørge for finansieringen. Heller ikke i denne sammenhæng bliver internationale studerende overladt til sig selv.  Hvis man læser på et tysk universitet via Den Europæiske Unions Erasmus-program, får man finansiel støtte under sit ophold.

Gennemfører man hele sit studium i Tyskland har man mulighed for at søge et stipendium og kan derigennem (delvist) finansiere sin uddannelse. Ud over forskellige politiske fonde og kulturinstitutioner (www.stipendienlotse.de/datenbank.php) tilbyder DAAD danske statsborgere en række forskellige stipendier. Men i princippet kan en studerende, der får SU i Danmark, beholde retten til at modtage SU under sit udlandsophold. Under visse omstændigheder gælder det også for fuldtidsstudier i Tyskland (www.su.dk/udland/).

 

Tysk som et plus

Har man boet i Tyskland og lært sproget, opnår man ikke kun muligheden for at kunne betragte landet indefra, man forbedrer samtidig også sine chancer på arbejdsmarkedet betydeligt og kan tilføje sit CV en ekstra kompetence. For selv om engelsk i dag er sproget hos internationale kontakter, er det en uvurderlig fordel at kunne fx en forretningskundes modersmål og have kendskab til, hvilken adfærd der forventes i en professionel kontekst.

 

Uddybende oplysninger

- Deutscher Akademischer Austauschdienst (Den Tyske Akademiske Udvekslingstjeneste) – DAAD, gavnlige oplysninger vedr. stipendier og studiestarten i Tyskland: www.daad.de/en/

- Study In – Database med oversigt over alle studiemuligheder på tyske universiteter: www.study-in.de/en/

- DAAD’s stipendiedatabase: www.daad.de/deutschland/stipendium

- Danish Students Abroad. Guide til studerende, der ønsker at bo og læse i Tyskland: dsabroad.dk

- Entdecke Deutschland (opdag Tyskland) (på tysk). Informationer fra Det Tyske Udenrigsministerium: www.entdecke-deutschland.diplo.de/

- Grib Verden – Kampagne, der skal inspirere unge til at læse i udlandet gribverden.dk