Kolofon/Databeskyttelseserklæring

Erklæring vedr. indsamling og brug af personlige data

Hver gang du besøger Det Tyske Udenrigsministeriums eller en af de tyske ambassaders hjemmesider, dvs. hver gang du går ind på siderne eller henter/åbner en fil, lagres og bearbejdes data herom midlertidigt i en protokolfil.

Inden de gemmes anonymiseres de indsamlede datasæt ved at ændre IP-adressen.

Følgende datasæt lagres, hver gang du besøger hjemmesiderne:

·         Anonymiseret IP-adresse

·         Dato og klokkeslæt

·         Hentet side/ navn på den hentede fil

·         Overført datamængde

·         Meddelelse om det lykkedes at hente/åbne siderne.

De indsamlede datasæt gemmes udelukkende til brug for statistiske formål, for at gøre hjemmesiderne mere attraktive og forbedre indhold og funktionalitet. Oplysningerne slettes efterfølgende.

De behandles ikke yderligere og overdrages ikke til nogen tredjepart.

Ved besøg på Det Tyske Udenrigsministeriums og de tyske ambassaders forskellige sider bruges såkaldte midlertidige cookies. Disse har til formål at gøre navigationen på hjemmesiderne lettere. De cookies (session cookies), som vi bruger, indeholder ingen personlige data og udløber efter hver session.

Teknikker, fx Java-applets eller ActiveX-controls, som gør det muligt at følge brugernes adfærd, bliver ikke brugt. Postadresser og e-mail-adresser, som bliver opgivet i forbindelse med forespørgsler eller bestilling af informationsmateriale, bliver udelukkende anvendt i forbindelse med korrespondancen eller forsendelsen.

Hvis De har spørgsmål angående ambassadens arbejde, som ikke vedrører ambassadens hjemmeside, bedes De henvende Dem til:

Telefon:35459900
Telefax:
 (+49) 30 18 17 67155
E-mail: kopenhagen%27%diplo%27%de,info

Den Tyske Ambassades hjemmside udgives af:

Forbundsrepublikken Tysklands Ambassade
Presseafdeling
Göteborg Plads 1
2150 København Nordhavn
Kontakt:
kopenhagen%27%diplo%27%de,info

Ansvarlige for redaktion og teknik

Redaktion: Lasse Peter Rodewald
Teknik: Josef Pointinger

Design og teknisk realisering

Billedkilde

„Bundesbildstelle”, BPA
Fotoarkiv, Det Tyske Udenrigsministerium
The Danish Tourist Board, Hamburg
Josef Pointinger, Tyske Ambassade i København

Notice to users

Please note our user’s guide: