Den tyske ambassadør besøgte Nyborg - Reformationshovedstaden i Danmark

Ambassadør Claus Robert Krumrei forstør billede Ambassadør Claus Robert Krumrei (© Den Tyske Ambassade)

Lørdag den 25. februar besøgte den tyske ambassadør Nyborg Slot i forbindelse med 500 året for Reformationen. Besøget understregede Nyborgs historiske betydning under Reformationen og byens tætte bånd til Reformationens åndelige hovedstad, Wittenberg i Tyskland.

For 500 år siden var der heftig brevveksling mellem nogle af hovedpersonerne under Reformationen – Christian 3. i sin residensby Nyborg og Martin Luther i sit hovedkvarter i Wittenberg. De to havde et nært venskab livet igennem, og båndet mellem de to byer blev nu understreget af den tyske ambassadørs besøg på slottet til et lukket arrangement lørdag.

”Ambassadørens besøg understreger den stærke historie, der er mellem Nyborg og Wittenberg. Den er en del af den større fælles dansk-tyske historie. Derfor glæder vi os over ambassadørens besøg, som understreger de gode relationer og stærke kulturelle bånd, der er mellem landene”, sagde borgmesteren i Nyborg, Kenneth Muhs.

  Ambassadør Claus Robert Krumrei var gæst ved Østfyns Museers officielle præsentation af museets aktiviteter i løbet af det indeværende jubilæumsår for Reformationen. Det foregik i riddersalen på Nyborg Slot, hvorfra det nye protestantiske danske kongerige skulle regeres efter Reformationens indførelse i landet.

Mellem Danmark og Tyskland består et dybt venskab og en dyb samhørighed – ikke kun når det handler om religion, men også når det drejer sig om kultur og politik. Især i disse svære tider er det vigtigt, at de europæiske lande holder sammen. Derfor er det netop Danmarks og Tysklands opgave at stå sammen i det europæiske fællesskab”, sagde Claus Robert Krumrei, Tysklands ambassadør i Danmark.

 Blandt de øvrige gæster til præsentationen af museets program for Reformationsjubilæet var formand for Reformationskomiteen i Danmark, Jens Oddershede og biskop i Fyens Stift, Tine Lindhardt.


Året igennem vil museet markere Reformationens opståen ved en lang række arrangementer og events. Hovedudstillingen ”Tro!” åbnes på slottet 7. april, og sommeren igennem vil både turister og lokale kunne benytte sig af de særlige reformationscykelruter, museet har udviklet.

Læs ambassadørens tale ved Østfyns Museers officielle præsentation af museets aktiviteter her:

Tale ved ambassadør Claus Robert Krumrei

i anledning af åbningshøjtideligheden for reformationsjubilæet 2017

på Nyborg Slot lørdag den 25. februar 2017

 

 ------------------Det talte ord gælder --------------------

Kære Erland Porsmose

Kære Kenneth Muhs

Kære Jens Oddershede

Mine damer og herrer

Mange tak for invitationen. Det glæder mig meget, at jeg har fået lov til at være med til at åbne reformationsåret 2017 i dag.

Med stor interesse har jeg hørt, at der her i Nyborg i anledning af reformationsjubilæet er planlagt en lang række arrangementer, der går ud på at fortælle om den særlige rolle, som Danmark spillede for reformationen, der begyndte i Tyskland. Det har især gjort indtryk på mig, at I her i Nyborg ekstra har lavet en ny cykelrute ”På cykel tilbage til reformationstiden”, og at nogle restauranter i Nyborg og omegn i anledning af jubilæet ekstra har udviklet særlige ”reformations-menuer”.

Originale tiltag som disse er efter min mening levende tegn på de tætte forbindelser, som Danmark og Tyskland altid har haft. En forbindelse, der for det første skyldes den geografiske beliggenhed, og for det andet også den kulturelle lighed. Vi er især forbundet gennem vores fælles værdinormer. Et samfunds værdier præges overvejende af kulturen og religionen.

Vores samfund bygger på de samme kristne grundværdier som næstekærlighed, retfærdighed og demokrati. Vi påskønner statens sociale ansvar over for sine borgere, og vi respekterer samtidig borgernes frihed.

Den religiøse samhørighed mellem Danmark og Tyskland går helt tilbage til 1521, da den unge Christian den Tredje hørte Martin Luthers tale på Rigsdagen i Worms. Idéen bag reformationen begejstrede ham, og fra sin kongelige residens i Nyborg indførte han protestantismen i Danmark og skabte med udgangspunkt i disse principper den danske statskirke. Allerede i 1525 udbyggede Christian den Tredje den religiøse samhørighed mellem Danmark og Tyskland ved at gifte sig med prinsesse Dorothea af Sachsen-Lauenburg. Med stikordet ”Sachsen” var Danmark nu også semantisk forbundet med Martin Luther. For Sachsens kancellisprog var også det sprog, Martin Luther skrev sin bibeloversættelse i.

Med tiden udviklede der sig en tæt og dyb samhørighed mellem kong Christian den Tredje og Martin Luther. Luther vidste allerede dengang, at ”troen er begyndelsen til alle gode gerninger.”

Således blev Københavns Universitet reformeret i 1537 under kong Christian den Tredje. Det var Martin Luthers ven, Johannes Bugenhagen, der stod for denne reformering efter universitetet i Wittenbergs protestantiske forbillede. Og det var Johannes Bugenhagens kirkeordning, der var med til at indføre reformationen i Danmark. Universitetets officielle segl indeholder den dag i dag også årstallet for den nye protestantiske orientering som et af stiftelsesårene.

Reformationens indflydelse på Danmark er dog ikke blot historiske fakta. Det danske samfund er stadig stærkt præget af protestantismen.

Omkring firs procent af danskerne er protestanter. Især her i Danmark spiller kristne værdier som næstekærlighed en stor rolle, da samfundet er meget socialt indrettet. Og også Martin Luther sagde engang, at Vor næste er ethvert menneske, særlig den, som trænger vor hjælp.” Således har Luthers tanker også efterladt sig spor i vores moderne samfund.

Den religiøse samhørighed med Tyskland er ikke gået i glemmebogen. Tyskland var sidste år meget beæret over, at dronning Margrethe den Anden besøgte Tyskland i anledning af Slotskirken i Wittenbergs genåbning, hvor hun i gudstjenesten højtideligt overrakte et antependium, som hun selv har udformet og broderet. Også dronning Margrethe bekræftede i sin tale samhørigheden mellem vores lande og mindede om venskabet mellem Martin Luther og kong Christian den Tredje.

Mellem Danmark og Tyskland består et stadig voksende venskab og en stadig voksende samhørighed – ikke kun, når det handler om religion. Det kan man blandt andet se ved, at flere og flere tyskere i de seneste år har opdaget deres kærlighed for Danmark og danskerne og endda er flyttet hertil. Og mange danskere elsker at rejse til Tyskland.

Især i disse svære tider er det vigtigt, at de europæiske lande holder sammen. Nu hvor Storbritannien forlader EU, risikerer Europa at falde fra hinanden og blive til enkelte nationalstater igen. Derfor er det netop Danmarks og Tysklands opgave at stå sammen i det europæiske fællesskab og bekræfte vores samhørighed og venskab.

Men allerede Martin Luther vidste, at ”det, der udgør en god taler, er, at han ved, hvornår han skal holde op”. Mange tak for opmærksomheden!