Oberst Steffen Qvist Wied modtager tysk orden

Bundesverdienstkreuz an Oberst Wied forstør billede Oberst im Generalstabsdienst Steffen Qvist Wied und Botschafter Claus Robert Krumrei (© Den Tyske Ambassade)

Den 4. maj 2017 overrakte Tysklands ambassadør Claus Robert Krumrei, på vegne af den tyske forbundspræsident, den tyske orden ”Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland” (svarende til ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen) til oberst Steffen Qvist Wied, der især som forsvarsattaché på Danmarks ambassade i Berlin på fremragende vis har ydet en indsats for det dansk-tyske forhold.