Pressemeddelelse - Tysk orden til Hinrich Jürgensen

Tysk orden til Hinrich Jürgensen forstør billede Ambassadør Claus Robert Krumrei og Hinrich Jürgensen, formand for det tyske mindretals hovedorganisation Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) (© Harro Hallmann)

Pressemeddelelse, 23. marts 2017

Tysk orden til Hinrich Jürgensen

Den 27. marts 2017 overrækker Forbundsrepublikken Tysklands ambassadør Claus Robert Krumrei den tyske orden ”Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ (svarende til Dannebrogordenens Ridderkors) til Hinrich Jürgensen, formand for det tyske mindretals hovedorganisation Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN).

Hinrich Jürgensen har igennem mange årtier engageret sig frivilligt i forskellige organisationer og udvalg, der hører ind under det tyske mindretal i Sønderjylland. Siden starten af 80erne har han været aktiv i Slesvigsk Parti (SP). Fra 1993 til 2001 var han formand for Land-wirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig og blev i 2001 valgt til det sønderjyske amtsråd for Slesvigsk Parti. I 2005 blev han valgt til byrådet for den nye Aabenraa Kommune og har siden 2007 været formand for Bund Deutscher Nordschleswiger.

Det er også værd at fremhæve, at han i mange år har engageret sig i europæisk mindretalspolitik, og at han har ydet et stort bidrag til styrkelsen af det dansk-tyske forhold. I sit arbejde for det tyske mindretal har det for Hinrich Jürgensen også altid været vigtigt at inkludere mødet med den danske flertalsbefolkning. Den store anerkendelse for det tyske mindretals rolle som brobygger mellem Danmark og Tyskland, som også det danske samfund udviser, er derfor også hans fortjeneste.

Hinrich Jürgensen er født i Sønderjylland og har boet der hele sit liv. I 1981 købte han sin første egen gård, hvor han havde malkekvæg og dyrkede grøntsager og korn. Som en af de første i Danmark skiftede han i 1988 til økologisk landbrug. Han var med til at grundlægge ”Naturmælk” og markedsføringssamarbejdet med Bioland-Zentrale i Neumünster.

For sit frivillige engagement igennem mange årtier og sin fremragende indsats for det dansk-tyske forhold modtager Hinrich Jürgensen den tyske orden ”Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“.